El-debitering på laddplats!

Vi behåller samma elpris för februari som för januari, dvs. 2,50kr/kWh inkl. moms.

Det är en viss eftersläpning på debiteringen från vårt elbolag, och därmed blir även justeringar av priset släpande.

Då det blev en miss i kommunikationen med vår ekonomiska förvaltare, och därför kommer debiteringen för förbrukningen både för januari och februari på nästa månadsavi.