Ekonomisk förvaltare

Adress

Hem och Fastighet AB är föreningens ekonomiska förvaltare.

Conzignus Hem och Fastighet

Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Telefon

08 429 80 02 mellan 09.30 - 11.30

Mail

medlem@hemochfastighet.se