Ekonomisk förvaltare

Fastighetsägarna är föreningens ekonomiska förvaltare.

Kontakt

För kontaktalternativ besök Fastighetsägarnas hemsida

BRF Sjöstadens fakturaadress

Brf Sjöstaden 1
FE236-17774
Box 12026
102 21 STOCKHOLM