Debitering av el på laddplatser för Q4

Fastställd debitering för Q4 (okt-dec) är 3,65kr/kWh inkl. moms för el på laddplatser i garaget.

Det är en viss eftersläpning på debiteringen från vårt elbolag, och därmed blir även justeringar av priset släpande.