Debitering av el på laddplatser för Q2

Styrelsen har fastställt debiteringen för Q2 (april till juni) till 3kr/kWh inkl. moms för el på laddplatser i garaget.