Debitering av el på laddplats!

Styrelsen har beslutat att fastställa debiteringen kvartalsvis fortsättningsvis, därmed bibehålls samma pris för mars som tidigare i år, dvs. 2,50kr/kWh inkl. moms.

Nytt beslut för debitering perioden april-juni sker under april.