Bo i bostadsrätt

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

I vår förening bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, "hyran" gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

Med bostadsrätt "äger" du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en "i tiden obegränsad nyttjanderätt" till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt.

Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland boende. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Du är med och äger husen och miljön.

För mer information om att bo i bostadsrätt hänvisas till Bostadsrättsägarnas Riksförbunds information som du finner länk till nedan. Observera att informationen kan avvika mot regler i vår förening - så kontrollera våra ordningsregler och stadgar för att se vad som gäller hos oss.

https://www.bostadsrattsagarna.se/bo-i-bostadsr%C3%A4tt-16247825