Anmälan till styrelsen före renovering

Tänk på att anmäla till styrelsen före renovering. Som boende är man skyldig att anmäla renovering till styrelsen när det gäller badrum, kök samt allt övrigt som kan påverka det som föreningen ansvarar för. Anmäl i god tid innan renovering är tänkt att påbörjas, så att du hinner få återkoppling från styrelsen. I värsta fall kan man bli skyldig att återställa otillåten renovering.